AGRO-2018LLC “Unibelt Systems” wzięło udział w największej wystawie rolno-przemysłowej Ukrainy i Europy Wschodniej “Agro-2018”, która odbyła się w dniach 6-9 czerwca w WOGN w Kijowie.

AGRO-2018 to skuteczna platforma do ulepszania produkcji, wprowadzania innowacji, prezentowania nowości, a także jest wydarzeniem biznesowym.

Unikalna okazja do dialogu i współpracy pomiędzy wystawcami (prywatny biznes, stowarzyszenia, zagraniczni przedstawiciele).